Esconder-se no multiverso

Obra para ensemble a 1, encomendada pola ESMAE nun proxecto en colaboración coa Escola Superior de Música de Lisboa, financiado pola Funcação para a Ciência e Tecnologia (Portugal).